EST | ENG
 
 
 
   

UUDISED:

Newfoundlandi koera kutsikad 2024

Liikmemaks 2023

Newfoundlandi koera kutsikad

 

print

Aretusmeetodid

(Allikas Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingu kodulehekülg, terminid täpsustatud Kennelliiduga)

1. Lähiaretus (inbreeding)
Lähiaretuse all peetakse silmas seda, et omavahel paaritatud isendid on üksteisega lähemalt sugulased kui tõu isendid keskmiselt.

Üheks lähiaretuse näiteks on isa ja tütre paaritus. Sellisest paaritusest sündivad kutsikad pärivad 75% Tommy geenidest ja peaksid oma välimikult olema rohkem Tommy kui Donna moodi.

 Vanemad
 (50%)
 Vanavanemad
 (25%)
 Vana-vanavanemad
 (12,5%)
 Tommy Terry  Tuks
 Marta
Sally  Micki
 Moona
 Donna Tommy   Terry
 Sally
Dessy  Muri
 Misty

Lähiaretus on ka õe ja venna paaritus. Sellisest paaritusest sündivatel kutsikatel on 50% Terry geenidest ja 50% Sally geenidest, seega peaksid sündivatest kutsikatest pooled meenutama Terryt ja pooled Sallyt.

 Vanemad
 (50%)
 Vanavanemad
 (25%)
 Vana-vanavanemad
 (12,5%)
 Tommy Terry  Tuks
 Marta
Sally  Micki
 Moona
 Donna Terry  Tuks
 Marta
Sally  Micki
 Moona
 

2. Liiniaretus (linebreeding)
Liiniaretus puhul paaritatakse loomi nii, et sündivad järglased on võimalikult palju suguluses mingi eriti väärtusliku isendiga või neil on võimalikult palju selle isendi esi-isa või esiema geene. See saavutatakse sel teel, et mõlemad omavahel paaritatavad loomad on suguluses kõnes oleva isendiga, kuid võimalikult vähe suguluses oma vanemate kaudu teistega. Liiniaretus erineb muudest sugulusaretustest kahes aspektis: 1) selles püütakse sälitada lähedane suguluus vaid ühe valitud esivanemaga ja 2) see on üldiselt lõdvem kui lähiaretus. Kuigi liiniaretus on üks lähiaretuse vorme, on selle kohandamine tunduvalt ohutum kui kitsas lähiaretus. Liiniaretuse abil ongi saavutatud märgatavalt häid tulemusi koerte aretamises.

Liiniaretuse näiteks võib tuua vanaisa ja tütretütre paarituse. Sellisest paaritusest sündivad kutsikad pärivad 62,5% Tommy geenidest

 Vanemad
 (50%)
 Vanavanemad
 (25%)
 Vana-vanavanemad
 (12,5%)
 Tommy Terry  Tuks
 Marta
Sally  Micki
 Moona
 Donna Tuks  Roby
 Lisse
Lotta  Toby
 Cissy
 

3. Rühmaaretus
Rühmaaretus tähendab seda, et isendid jagatakse eraldi olevatesse rühmadesse. Paaritused toimuvad sama rühma isendite vahel. Aegajalt paaritatakse siiski ka eri rühmade isendeid omavahel. Sel viisil välditakse liiga kõrge sugulusaretuse aste.

4. Ristaretus (outcross breeding)
Ristaretuse all mõeldakse selliste isendite paaritamist, kes ei ole omavahel üldse suguluses. See on vältimatu selleks, et väike koerte hulk või lähiaretuse teel saadud koerad säilitaksid eluvõimelisuse.

5. Sarnasusel põhinev paaritus
Meetod tähendab välimuselt samasuguste isendite paaritamist omavahel ja see võib olla kas lähi- või ristaretus. Tüübi aretus õnnestub selle meetodi abil üldiselt hästi, kuid eelduseks on, et kasutatakse keskmisest tasemest paremaid koeri. Kui üks paaritatavatest koertest erineb mingi omaduse poolest tõu ideaalist, tuleb selle paariliseks valida selle omaduse poolest võimalikult hea isend.

6. Ristamine
Ristamine tähendab kahe eri tõugu koera paaritamist ning üldiselt ei ole see lubatud.

web090910

JUULI 2024
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
« Juuni August »

logi sisse

Millisest infost tunned puudust omades njuufat ?
Karvahooldus
Toitmine
Haigused
Õpetamine
Näitused
hääleta